Landhöjning

Landhöjningsutställningen TerraMare visar landhöjningen i forntid, nutid och framtid. Utställningen ger en allsidig information om landhöjningen som i Bottenviken invid Larsmo och Köpmanholmen är störst i världen. Under sommaren när restaurangen är öppen är inträdet fritt till utställningen.

 

Naturstig och utsiktstorn

Då man lämnar utställningslokalen kan man följa naturstigen upp till tornet. Längs stigen finns det informationstavlor som berättar om hur strandlinjen förflyttat sig på Köpmanholmen under gångna tider samt om skärgårdens natur. Informationen fortsätter ända upp i utsiktstornet där man även kan njuta av utsikten.


För skolelever


För mer information och bokning:

Köpmanholmens restaurang (sommartid): (06) 7282509

Verksamhetsledare: 044 7217 329

E-post: kopmanholmen@larsmo.fi